Euroscola 2018

Björknäsgymnasiet är från och med i år en certifierad ambassadörskola för EU. Projektet ”EU för dig!” leds av lärarna Linda L , Maria P-N och Tonje E och består av olika aktiviteter under läsåret 17/18.

Syftet är att öka kunskapen om EU på hemmaplan. En hel klass på Samhällsprogrammet har utsetts till juniorambassadörer och två elever har dessutom utbildats genom EU direkt Norrbotten inklusive resa till Bryssel.

Planerade aktiviteter under året:

  • Samarbete mellan samhällskunskap,engelska och moderna språk kring ämnet
  • Besök av Carl Westerberg från Revisionsrätten i Luxemburg
  • SA16 besöker EU-parlamentet i Strasbourg v 18
  • 13 april – EU-parlamentarikern Linnea Engström samarbetar med juniorambassadörerna inför EU-dagen 9 maj

Önskat resultat av projektet:

  • skapa en nyfikenhet kring EU
  • öka kunskapen om EU
  • nå ut med elevskriven information om EU till alla medborgare i kommunen inför 9 maj
  • öka integreringen av elever i skolan

Europa en francés y español

Detta läsår har vi inte deltagit i språkdagen den 26/9 utan vi kommer att under våren genomföra aktiviteter i samband med EU-dagen i maj.

Eftersom Björknäsgymnasiet har utsetts till ambassadörskola för EU så genomfördes istället ett projekt för att lära oss mer om EU. Klasser i franska och spanska presenterade olika länder på sina målspråk och avslutade med en utställning i skolans bibliotek under Öppet hus 16/11-17. Dessutom ordnade SA-eleverna en frågesport om EU som alla kunde delta i.

Den grupp lärare som tagit initiativ till ansökan om att bli ambassadörskola är Linda, Maria och Tonje.

Polonia vocabulario

Elegir- att välja

Limita con- gränsar till

Riviera polaca- Polska rivieran

La moneda- Valutan

Himno nacional- Nationalsång

Ganar- Att vinna

Premio Nobel- nobelpriset

Física- Fysik

Química- Kemi

Lugar- plats/ställe

Segunda Guerra Mundial- Andra världskriget

El mar Báltico- Östersjön

Ordlista till Grecia

Consiste de – Består av

Rocas secas – Torra stenar/klippor

Por ciento – Procent

Clima mediterráneo – Medelhavsklimat

Húmedos – Fuktiga

Calientes – Varma

Moneda – Valuta

Forma de gobierno – Statsskick

Debido de – På grund av

Cantante – Sångare

Nace – Föds

Competición – Tävling

Participó – Uppträtt/deltagit

Ordlista – Croacia

Ordlista:

 Ubicada – pladcerad

Europa meridional – Södra Europa

Limita – Det gränsar

Su superficie es de – Dess yta är

Calliente y lluvioso – Varmt och regnigt          

Unos – Cirka

Mientras – Medan

El idoma oficial – Det officiella språket

UE – EU

Dese – Sedan

Moneda – valutan

Nuestra hermosa patria – Vårt vackra hemland

Himno nacional – Nationalsång

Evelina ek 17.